ეტაპი 1:
სერვერის/კომპიუტერის/აპარატურის ტიპი:
სერვერის ჩვენთან განთავსების შემთხვევაში თქვენ უფასოდ მიიღებთ შემდეგ სერვისებს:
 • აპარატურის ტრანსპორტირება ჩვენ დატა-ცენტრამდე;
 • აპარატურის გაწმენდა, შემოწმება, მონტაჟი და მიერთება;
 • ელექტროენერგით შეუზღუდავად მომარაგება;
 • დატა-ცენტრში ნებისმიერ დროს შესვლის შესაძლებლობა;
 • მოთხოვნისას სერვერის გადატვირთვა;
 • სერვერის გამოტანა ოფისში სარემონტო-ტექნიკური სამუშაოებისათვის;
 • მყარი დისკების შემოწმება UNIX სისტემებისათვის: fsck -y და Windows სისტემებისათვის: scandisk;
 • 24 საათიანი ტექნიკური მხარდაჭერა და კონსულტაცია;
 • Mini-ATX
 • Midi-ATX
 • Full-ATX
 • Big-Tower
 • 1 Unit RackMount
 • 2 Unit RackMount
 • 3 Unit RackMount
 • 4 Unit RackMount
 • 5 Unit RackMount
 • BLADE
ეტაპი 2:
დამატებითი პარამეტრები, სიმძლავრეები და მოცულობები:

შერჩეული ორდერი red arrow down

სერვერი: none
IP მისამართი: none
ინტერნეტი: none
შეერთება: none
სისტემა: Own Os
სულ თანხა: 0 ლარი
ფასდაკლებით: 0 ლარი
 • IP მისამართი:
 • ინტერნეტი:
 • შეერთება:
 • სისტემა:
 • Own Os
 • Centos
 • Ubuntu
 • Debian
 • Windows 7
 • Windows 2003
 • Windows 2008
ეტაპი 3:
სატარიფო გეგმები, ფასდაკლებები, სერვისის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი გადახდის პირობები:
პერიოდი:
 • 1 თვე

  ფასდაკლება

  -0%

 • 3 თვე

  ფასდაკლება

  -3%

 • 6 თვე

  ფასდაკლება

  -6%

 • 12 თვე

  ფასდაკლება

  -12%