ეტაპი 1:
აირჩიეთ ჰოსტინგის პაკეტი
ვებ გვერდის ჩვენთან განთავსების შემთხვევაში თქვენ მიიღებთ შემდეგ სერვისებს:
  • სამართავი პანელი Directadmin
  • 99,9% აფთაიმი
  • ყოველდღიურად სარეზერვო ასლების აღება
  • დეტალური სტატისტიკა
  • ვებ-მეილი, POP3/IMAP, Оutlook-ში ინტეგრაცია
  • ელ.ფოსტის ავტომოპაუხე, დასაგზავნი სიების შედგენა
  • ელ.ფოსტის ფილტრები, ანტისპამი და ანტივირუსი
  • უფასო კონსულტაცია და დახმარება
  Basic Basic Standart Standart Premium Premium Business Business
სივრცე:
1 GB
 
2 GB
 
5 GB
 
15 GB
 
ვებ-საიტები:
1
 
2
 
5
 
შეუზღუდავი
 
ძირითადი დომენი:
1
 
2
 
5
 
შეუზღუდავი
 
მიმაგრებული დომენი:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
ქვედომენები:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
ტრეფიკი:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
ელ.ფოსტა:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
MySQL:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
FTP:
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
შეუზღუდავი
 
  7 ლარი 12 ლარი 25 ლარი 55 ლარი